Communicatie

Persoonlijk contact
Uw kind brengt minimaal twee dagen van zijn/haar tijd bij ons door. Wij willen dat u en uw kind een goed gevoel hebben bij onze peuteropvang. Daarom vinden wij persoonlijk contact met u als ouder ontzettend belangrijk.

Rondleiding
Voorafgaand of direct na inschrijving krijgt ueen rondleiding op onze locatie. Zo ziet u de ruimtes waar uw kind zal verblijven en krijgt u uitgebreide informatie over ons pedagogisch beleid. Door volledig transparant te zijn over onze dienstverlening en u een kijkje te geven in onze dagelijkse praktijk, hopen wij u te helpen bij het maken van een zorgvuldig overwogen keuze voor opvang van uw kind.

Intakegesprek
Voorafgaand aan de plaatsing van uw kind nodigen wij u uit voor een uitgebreide intake. Wij voorzien u van praktische informatie over de opvang en u krijgt de gelegenheid al uw vragen te stellen. Ook nemen wij bijzonderheden rondom uw kind door, zoals allergieën, ziekten, medicijngebruik et cetera.

Ouder login
Direct na plaatsing van uw kind ontvangt u accountgegevens voor de ouder login op onze website. Daar vindt u alle informatie die u als ouder nodig heeft, zoals protocollen rondom wennen, ziekte en ruildagen. Ook vindt u daar actualiteiten en belangrijke mededelingen, zoals de Brabbelkrant die wij twee keer per jaar uitgeven, foto’s van uitstapjes, bijzondere activiteiten en dergelijken. Naast deze online informatietool, hebben wij ook het mededelingenbord en staat onze deur altijd open voor vragen en opmerkingen.

Vragen, opmerkingen en klachten
Heeft u een vraag, opmerking of klacht? Spreek de pedagogisch medewerkers gerust aan of loop even binnen bij ons kantoor.