Dagindeling

POV De Wildenhorst is geopend van 08:00-13:00 uur. Kinderen zijn over het algemeen gebaat bij structuur en regelmaat. De veelgehoorde drie R-en, Rust, Regelmaat en Reinheid, vinden wij belangrijk. Daarom werken wij volgens een bepaald dagritme. Door deze leidraad te volgen zorgen wij dat alle kinderen op tijd eten, drinken en verschoond worden en dat er voldoende tijd overblijft voor groepsactiviteiten en/of vrij spel.

Hoe ziet een dag op de peuteropvang eruit?
08:00 - 08:30 Inlooptijd
9:00 Gezamenlijke dagstart en keuze voor één van de activiteiten
9:30 Handjes wassen, fruit en/of een cracker eten, iets drinken en verschonen
10:15 Tijd voor activiteiten en bij mooi weer buiten spelen
11:30 Handen wassen, broodmaaltijd en iets drinken
12:45 De kinderen worden weer opgehaald, ouders krijgen een overdracht
Drie-uursregeling en vier-ogenbeleid
Om te zorgen dat wij op elk moment van de dag de juiste aandacht voor uw kind kunnen hebben, voldoen wij aan de drie-uursregeling en het vier-ogenbeleid. Dit houdt in dat wij altijd met voldoende pedagogisch medewerksters op de groep staan (leidster-kindratio) en dat er altijd iemand mee kan kijken op de groep.

Meer weten?
Ouders kunnen ons pedagogisch werkplan voor de groep van hun kind downloaden. Dit werkplan bevat uitgebreide informatie over de dagindeling, de werkbeschrijving en onze invulling van de drie-uursregeling en het vier-ogenbeleid. Heeft u vragen of opmerkingen? Spreek de pedagogisch medewerkers gerust aan of neem contact op met ons kantoor.