Personeel

Deskundig en vertrouwd
Kinderopvang betekent naast verzorging en opvoeding nog veel meer; namelijk kindontwikkeling. De eerste jaren in het leven van uw kindje zijn essentieel voor wat voor mens hij of zij straks zal worden. Daarvoor zijn professionele, positieve en pedagogisch goed geschoolde mensen nodig met liefde en passie voor kinderen en hun werk. Wij besteden veel zorg en aandacht aan onze medewerkers, omdat zij onze grote kracht zijn. Wij zijn er trots op dat de meeste medewerkers al meer dan 5 jaar voor ons werken.

Wij nemen medewerkers met relevante diploma’s uitsluitend aan op basis van een zorgvuldige selectie en werken nooit met uitzendkrachten. De pedagogisch medewerkers staan altijd op dezelfde groep, tenzij uitval van collega’s een verschuiving rechtvaardigt. In dat geval vult een pedagogisch medewerker uit ons vaste team de open plek in. Al onze medewerkers zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Goede opleiding garandeert mede kwalitatief goede opvang
Onze medewerkers zijn denkers en doeners en juist deze mix zorgt voor een goede balans. De meeste medewerkers hebben een MBO-4 opleiding gevolgd, maar in ieder geval een MBO-3 opleiding, daarnaast zijn er ook medewerkers met een HBO/WO opleiding werkzaam in ons team. Wij verzorgen geregeld in-company cursussen en onze medewerkers volgen ook individuele leertrajecten om steeds weer meer kennis en kunde op te doen om uw kind zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling en ontplooiing.

De meeste medewerkers hebben een erkend (kinder) EHBO en/of BHV diploma in hun bezit.

Stageplaatsen
Peuteropvang De Wildenhorst biedt een gering aantal stageplaatsen aan. Dit betekent dat u op de groep pedagogisch medewerkers in opleiding kunt aantreffen. Stagiaires staan altijd onder begeleiding van een ervaren pedagogisch medewerker.